top of page

Stockholm den 6 augusti 2023

Företaget bakom varumärket Hugo & Celine byter namn. Hugo & Celine AB blir Pet Union Sweden AB. I ett nästa steg kommer Naturligt Hundtugg AB fusioneras med Pet Union Sweden AB

 

Hugo & Celine AB och Naturligt Hundtugg AB har under den senaste åren vuxit snabbt med tydlig målsättning om att bli marknadsledande på den nordiska marknaden inom hundsnacks. Som ett led i denna utveckling och för att tydligare visa vår gemensamma organisation kommer vi under 2023 genomföra både ett namnbyte och en fusion. 

Det första steget är att Hugo & Celine AB nu byter namn till Pet Union Sweden AB. 

Vi vill tydligt visa att vi är ett bolag med flera olika varumärken, Hugo & Celine, TACCAT och Naturligt Hundtugg. Genom att särskilja varumärket Hugo & Celine från företagsnamnet skapar vi tydlighet mot både ägare, partners, kunder och leverantörer. 

 

Namnet Pet Union Sweden AB kommer att stå som avsändare på samtliga produkter men våra varumärken kommer oförändrat vara det som slutkunden möter

I ett nästa steg, under hösten 2023, kommer vi att fusionera Naturligt Hundtugg AB med Pet Union Sweden AB. Detta gör vi för att förenkla administration och redovisning samt för att bli en tydligare partner mot våra kunder och leverantörer. Vi återkommer med mer information när fusionen sker.

 

Pet Union Sweden AB kommer inte att vara ett konsumentvarumärke men kommer att vara företagsnamnet och paraplyet till våra fina konsumentvarumärken. 

Företagsuppgifter:

Pet Union Sweden AB

c/o iOffice, Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm

Orgnr: 559034-3561

info@petunion.se

 

Har ni frågor, välkomna att kontakta oss!

Pet Union Sweden AB

 

“We help people all over the world spend quality time with their pets” 

eliasliewen.jpg

Elias Liewen  

CEO                

elias@petunion.se         

+46 (0)722 200 917

jakobwastberg.jpg

Jakob Wästberg  

COO                

jakob@petunion.se         

+46 (0)708 956 131

bottom of page